Więcej informacji o metodach leczenia

Pacjentów o podwyższonym ryzyku rozwoju odleżyn można zidentyfikować jeszcze przed  ich wystąpieniem, o ile zostanie przeprowadzona ocena ryzyka. Jednocześnie wiadomo obecnie, że w pewnych sytuacjach powstanie odleżyn jest praktycznie nieuniknione.