Profilaktyka zakażeń

Zakażenia szpitalne, zakażenia miejsca operowanego, zakażenia związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych — różnice1

Autor : Mölnlycke Health Care, sierpnia 23 2013Kategoria: Profilaktyka zakażeń

Zakażenia szpitalne i zakażenia związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych to terminy używane zamiennie, a ich definicje się pokrywają. 
 
Zakażenia szpitalne dotyczą zakażeń, które rozwijają się u pacjenta po upływie co najmniej 48 godzin od przyjęcia do szpitala1.

Zakażenia miejsca operowanego to zakażenia, które rozwijają się w ciągu 30 dni po operacji lub w ciągu roku po wszczepieniu implantu, a zakażenie wydaje się być związane z zabiegiem chirurgicznym. Zakażenia miejsca operowanego to najczęstsze zakażenia szpitalne występujące u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym.

Zakażenia związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych dotyczą infekcji nabytych w wyniku świadczenia usług medycznych w stanie ostrym (szpital) lub nieostrym.1 W związku z tym odnoszą się do zakażeń nabytych zarówno w szpitalach, jak i w otwartych placówkach leczniczych, na przykład w domach opieki.

Piśmiennictwo

  1. European Centre for Disease Prevention and Control. Annual epidemiological report on the communicable diseases in Europe. 2008: Rozdział 2: Healthcare-associated infection
Share this