angiografia

Zabiegi angiograficzne

Zabiegi angiograficzne to zabiegi chirurgiczne wykonywane  przy użyciu techniki obrazowania umożliwiającej wizualizację światła naczyń krwionośnych i narządów. Tradycyjnie zabiegi te wykonuje się, wstrzykując do naczyń krwionośnych środek kontrastowy nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich i stosując obrazowanie za pomocą technik opartych na promieniowaniu rentgenowskim. Dostęp do układu naczyniowego najczęściej uzyskuje się przez tętnicę udową, ramienną/promieniową albo odpowiednie żyły.

W zabiegach hybrydowych stosuje się jednocześnie zabiegi małoinwazyjne i zabiegi chirurgiczne na otwartym sercu z zabiegami na naczyniach wieńcowych z użyciem cewnika.

BARRIER hybrid cardiovascular drape

All-in-one drape that allows for single-person draping

Mepore® Film & PadExudation Level: Low

Fluid, viral and bacteria repellent (microbes larger than 25 nm) Mepore Film...

ProcedurePak®

ProcedurePak® to zindywidualizowane zestawy zabiegowe, składające się z...

BARRIER surgical gown Ultimate

Adapted for the most challenging surgical procedures. Very soft and breathable,...