Urologia

Urologia

Zabiegi urologiczne wykonuje się w obrębie układu moczowo-płciowego u mężczyzn i układu moczowego u kobiet. Wykonywane zabiegi mogą być zarówno zabiegami otwartymi, jak i małoinwazyjnymi, wykonywanymi przez małe nacięcia lub za pomocą technik endoskopowych.

BARRIER® EasyWarm®

Każdego roku leczenie rosnącej liczby zakażeń miejsca operowanego będących...

Mepore®Exudation Level: Low

Mepore®, the world's first self-adhesive dressing, is gentle, secure and...

ProcedurePak®

ProcedurePak® to zindywidualizowane zestawy zabiegowe, składające się z...

BARRIER surgical gown Classic Urology HP

Designed for seated surgery. Impermeable to fluids from the chest downwards...

BARRIER surgical gown Ultimate

Adapted for the most challenging surgical procedures. Very soft and breathable,...

Dowiedz się więcej

Instrukcja użytkowania koca BARRIER® EasyWarm®

Dowiedz się, jak używać samoogrzewającego koca BARRIER® EasyWarm® przed,...