Zindywidualizowane zestawy zabiegowe ProcedurePak®

O połowę krótszy czas przygotowania do zabiegu chirurgicznego1

ProcedurePak® to zindywidualizowane zestawy zabiegowe, składające się z komponentów jednorazowego użytku, niezbędnych do przeprowadzenia konkretnego zabiegu. Zastępując dużą liczbę osobno pakowanych elementów, zestawy ProcedurePak pozwalają na uzyskanie znacznej oszczędności czasu i kosztów, zarówno w przypadku drobnych, jak i dużych zabiegów chirurgicznych. Czas przygotowania do zabiegu chirurgicznego może zostać zredukowany o ponad połowę w porównaniu z tradycyjnym sposobem przygotowania bloku operacyjnego.1

Ponad 7000 komponentów do wyboru od wiodących producentów, co ułatwia precyzyjne dostosowanie zestawów do potrzeb użytkownika

Wszystkie komponenty i opakowania spełniają wymogi surowych norm, zapewniając bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu

Możliwość skrócenia czasu pobytu pacjenta na bloku operacyjnym, co powoduje zmniejszenie liczby nadgodzin przepracowanych przez personel

Potwierdzona w praktyce oszczędność czasu, nakładu pracy oraz redukcja kosztów

Znaczne ograniczenie odpadów

Zmniejszenie ilości odpadów dzięki minimalizacji ryzyka błędów przy kompletowaniu2

Sięgająca 59% oszczędność czasu dzięki zindywidualizowanym zestawom zabiegowym ProcedurePak®1

Operating room nurses have more time for patients

The use of Mölnlycke Health Care ProcedurePak trays is supporting the growth of surgical activity at AZ Sint-Jan Bruges-Osten, Belgium.

06:00
(mm:ss)

„Dzięki wprowadzeniu zestawów ProcedurePak oraz optymalizacji procesów liczba wykonywanych zabiegów chirurgicznych wzrosła o 18%. Liczba nadgodzin przepracowanych przez personel bloku operacyjnego została zredukowana, a poziom bezpieczeństwa pacjentów wzrósł” — mówi prof. Michael Greiling
z instytutu German Institute for Workflow Management in the Healthcare Service (IWiG).

Wstępne wyniki badania wieloośrodkowego przeprowadzonego w pięciu szpitalach europejskich pokazują, że zastosowanie zestawów ProcedurePak pozwoliło na znaczne zwiększenie wydajności.2

W jednym z badanych szpitali używano 11 zestawów podczas 2785 zabiegów chirurgicznych przeprowadzonych przez cały rok. Dodatkowe zasoby, uzyskane na bazie oszczędności czasu i kosztów oraz optymalizacji procesów, pozwoliły na wykonanie 500 zabiegów więcej niż w roku poprzednim, co oznacza wzrost o 18%.

W innym szpitalu liczba zabiegów chirurgicznych wzrosła o 37,5% — z 40 do 55 dziennie.

Badanie przeprowadzone przez Niemiecki Instytut Zarządzania Obiegiem Pracy w Placówkach Służby Zdrowia (German Institute for Workflow Management in the Health Care Service, IWiG) pod kierownictwem profesora dra n. ekonomicznych Michaela Greilinga w 2009 roku.


Surowsze i poprawione normy bezpieczeństwa

Stosowanie zindywidualizowanych zestawów zabiegowych ProcedurePak® ogranicza ryzyko zakażenia.1 Mniejsza liczba opakowań do otwarcia oznacza mniejsze ryzyko popełnienia błędów w utrzymaniu aseptyki. Skrócenie czasu przebywania pacjenta na bloku operacyjnym powoduje skrócenie czasu, przez jaki narażony jest na zakażenie. Zestawy ProcedurePak stanowią 20% wszystkich zindywidualizowanych zestawów zabiegowych sprzedawanych w Europie4 i są wykorzystywane podczas 3 milionów zabiegów i operacji chirurgicznych przeprowadzanych każdego roku.5 Wszystkie produkty ProcedurePak spełniają wymagania odpowiednich norm jakości oraz stosownych przepisów prawa.


Dzięki nowoczesnej metodzie pakowania spełniającej wszystkie wymagane normy oraz zaawansowanemu informatycznemu systemowi kontroli dostarczany produkt końcowy jest zgodny ze specyfikacją użytkownika.

 • Czytelne oznakowanie pozwala na błyskawiczne sprawdzanie zawartości.
 • Zdejmowane etykiety ułatwiają administrowanie.
 • Pełna wykrywalność w przypadku zwrotów produktu lub powiadomień

Nasze kompleksowe podejście pomaga w zapewnieniu bezpieczeństwa Twoich pacjentów — od sprawdzenia elementów po kontrolę w trakcie wykonywania procedur, pakowania, znakowania i sterylizowania produktu finalnego. Zwiększone bezpieczeństwo daje poczucie pewności, które pomaga personelowi wznieść się na wyżyny profesjonalizmu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji szczegółów poniżej.

Szkolenia i wsparcie

Nasz zespół ekspertów pomaga we wdrażaniu procesów, oferując wsparcie, a także służąc radą w razie potrzeby.

Zespół wspiera klientów w poszukiwaniu nowych możliwości oszczędzania czasu i pieniędzy.

 • W skład zespołu specjalistów zapewniających porady i pomoc wchodzi grupa przeszkolonych pielęgniarek operacyjnych, które przez 70 000 godzin rocznie wspierają szpitale na terenie Europy.
 • Konsultacje w zakresie projektowania zestawu zabiegowego pomagają natomiast wybrać optymalne rozwiązanie.

 • Partner godny zaufania

  Od ponad 35 lat firma Mölnlycke Health Care jest liderem konwersji obłożeń i fartuchów chirurgicznych wielokrotnego użytku na jednorazowe. Utrzymanie wiodącej pozycji na rynku było możliwe dzięki zorientowaniu na klienta podczas tworzenia wysokiej jakości produktów oraz świetnie wyszkolonemu personelowi.

  Od wielu lat dbamy, aby nasze działania w jak najmniejszym stopniu wpływały na środowisko, jednocześnie zachowując najwyższą jakość i niezawodność produktów oraz usług. Ochrona środowiska jest priorytetem w naszych zakładach produkcyjnych i ośrodkach na całym świecie.

  Więcej informacji na temat wpływu efektywności w obrębie bloku operacyjnego na ochronę środowiska.

 1. Greiling, M. „Międzynarodowe badanie oceniające oszczędność czasu wynikającą ze stosowania zindywidualizowanych zestawów zabiegowych usprawniających funkcjonowanie bloku operacyjnego”. Dane zaprezentowane na konferencji European Association of Hospital Managers we wrześniu 2010 (sesja posterowa).
 2. Program rekomendacji klientów, 2009
 3. Badanie przeprowadzone przez Niemiecki Instytut Zarządzania Obiegiem Pracy w Placówkach Służby Zdrowia (German Institute for Workflow Management in the Health Care Service, IWiG) pod kierownictwem profesora dra n. ekonomicznych Michaela Greilinga w 2009 roku.
 4. Dane dotyczące rynku z 2010 roku
 5. Dane dotyczące sprzedaży z 2011 roku
Share this

Dowiedz się więcej

Efektywność w obrębie bloku operacyjnego...

Ograniczone środki finansowe pochodzące z budżetu państwa oraz limity wykonywania...