Skip to Main Content
Szukam

Tabela 1: Zakres danych pobranych z cyfrowego systemu dokumentacji ran włączonych do analizy

Parametry związane z ranami
Typ
Międzynarodowa klasyfikacja chorób (ICD-10)
Wiek na początku leczenia
Lokalizacja
Rozmiar
Stan
Wysięk
Oznaki infekcji

Parametry związane z opatrunkami
Czas leczenia
Czas zużycia/ przerwa między zmianami opatrunku
Łatwość zmiany opatrunku
Ból podczas zmiany opatrunku
Wyniki
  • Do badania zakwalifikowano 136 pacjentów, których rany kwalifikowały się do leczenia za pomocą Mepilex XT (52,2% kobiet; 47,8% mężczyzn). Rany suche nie były brane pod uwagę.
  • Zaobserwowano zmniejszenie powierzchni rany ze średnio 11,8 cm2 (SD 20,62) na początku badania do 6,6 cm2 (SD 10,96) w 2. tygodniu. Proces zmniejszania powierzchni rany miał miejsce do 4. i 6. tygodnia. (rysunek 1).
  • Od początku badania do 6. tygodnia leczenia wskaźnik gojenia wynosił 31%.
  • Zaobserwowano, że opatrunki Mepilex XT skutecznie radzą sobie z wysiękiem z rany, niezależnie od jego ilości, rodzaju i/lub lepkości.
  • W trakcie badania nie zaobserwowano uwolnienia wysięku z opatrunku ani zjawiska maceracji
  • Czas terapii opatrunkiem (mediana) wyniósł 39 dni (zakres 7–309 dni); a mediana liczby zmian opatrunków na tydzień wynosiła 3 (zakres 1–7).
  • W ponad 85% przypadków zmian opatrunku stwierdzono, iż Mepilex XT jest łatwy do zdjęcia.
  • Na przełomie 6. tygodnia trwania badania zaobserwowano ogólne zmniejszenie nasilenia bólu podczas zmiany opatrunku (dane dotyczące bólu pochodzą od 18 pacjentów, ponieważ pozostali nie odczuwali żadnego bólu podczas zmiany opatrunków).

 

Kontakt z nami
Pliki cookie

Pliki cookie umożliwiają nam świadczenie naszych usług i dostarczanie spersonalizowanych doświadczeń. Korzystając z tej strony, zgadzasz się z naszymi zasadami wykorzystywania plików cookie. Możesz zrezygnować, klikając  łącze

Wybierz rynek 

Wybierz swój rynek 

Mölnlycke Zamknij

Potwierdzenie pracownika służby zdrowia

Informacje przedstawione na stronie, na którą masz zamiar wejść, są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia. Klikając poniższe pole, potwierdzasz, że jesteś pracownikiem służby zdrowia.