Skip to Main Content
Szukam

Z jak dużym ryzykiem wiąże się lateks?

Alergie na lateks występują częściej wśród pracowników służby zdrowia niż u reszty populacji. Szpitale coraz częściej wybierają syntetyczne rękawice chirurgiczne.

Pracownik medyczny w syntetycznych rękawicach Biogel
Pracownik medyczny w syntetycznych rękawicach Biogel

Alergie na lateks to rosnący problem w sektorze opieki zdrowotnej . W niedawno przeprowadzonym badaniu wykazano, że 93% chirurgów i pielęgniarek w Europie ma umiarkowane lub duże obawy związane z alergicznymi reakcjami na lateksowe rękawice chirurgiczne .

Odsetek ryzyka wystąpienia nadwrażliwości na lateks wśród pracowników służby zdrowia waha się od 8 do 17% . Najważniejszym czynnikiem, który podnosi prawdopodobieństwo uczulenia na lateks jest stopień ekspozycji  .

Mimo, że częstość występowania alergii na lateks w populacji jest niska — jest to mniej niż 1% — wciąż istnieje ryzyko, że dany pacjent jest uczulony na lateks. Niektóre badania pokazują, że nawet 6% populacji może wykazywać nadwrażliwość na lateks    . Częstość występowania nadwrażliwości na lateks wynosi 65% u pacjentów z rozszczepem kręgosłupa .

Koszt alergii na lateks

Nadwrażliwość i reakcje alergiczne są problemem dla szpitali, ponieważ mogą one przyczynić się do spadku wydajności ze względu na:

  • Nieprzewidziane powikłania chirurgiczne i pooperacyjne
  • Konieczność wymiany całego wyposażenia na sali operacyjnej i zastąpienie go wyposażeniem bezlateksowym
  • Utracone godziny pracy pracowników medycznych

Aby zminimalizować ryzyko reakcji alergicznych na lateks wśród pracowników służby zdrowia oraz pacjentów, coraz więcej placówek opieki zdrowotnej decyduje się na stosowanie jedynie syntetycznych rękawic chirurgicznych

Korzyści stosowania rękawic syntetycznych

Coraz więcej ośrodków służby zdrowia decyduje się na stosowanie wyłącznie rękawic syntetycznych, zmniejszając tym samym ekspozycję osób uczulonych na lateks. Eliminuje to potrzebę zaopatrywania się w dwa rodzaje rękawic i prowadzi do większej wydajności.

Syntetyczne rękawice chirurgiczne mogą:

  • Zapobiegać niepożądanym reakcjom oraz wstrząsowi anafilaktycznemu — zarówno w przypadku pacjentów, jak i pracowników medycznych
  • Zapobiegać rozwinięciu się uczulenia u osób nieuczulonych
  • Zredukować niepotrzebne koszty oraz cierpienie — np. wiążące się z powikłaniami pozabiegowymi
  • Zapasy składające się w 100% z wyposażenia bezlateksowego optymalizują magazynowanie i eliminują problem potencjalnych alergii

'References'

Udostępnij w mediach społecznościowych

Kontakt z nami
Wybierz rynek 

Wybierz swój rynek 

Mölnlycke Zamknij

Potwierdzenie pracownika służby zdrowia

Informacje przedstawione na stronie, na którą masz zamiar wejść, są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia. Klikając poniższe pole, potwierdzasz, że jesteś pracownikiem służby zdrowia.