Skip to Main Content
Szukam

Wsparcie prawne i informacje o produkcie

W Mölnlycke opracowujemy produkty i rozwiązania zwiększające skuteczność służby zdrowia. Standardy i przepisy to integralna część naszych procesów rozwoju produktów.

Glosariusz symboli

Etykiety Mölnlycke Health Care zostały opracowane w celu zachowania zgodności ze wszystkimi obowiązującymi, międzynarodowymi normami i przepisami. We wszystkich możliwych przypadkach firma Mölnlycke Health Care zastosowała symbole w celu zakomunikowania użytkownikowi wymagań i charakterystyki produktu oraz zapewnienia wskazówek dotyczących obsługi i przechowywania. W dokumencie tym przedstawiono zestawienie symboli, które mogą pojawiać się na etykietach produktów, oraz wyjaśniono ich znaczenie.

Symbole

Kontakt z nami
Wybierz rynek 

Wybierz swój rynek