Skip to Main Content
Szukam
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Całkowita oszczędność czasu w skali roku po wdrożeniu zestawów zabiegowych Mölnlycke w Niemczech
Wyniki

Badania wykazały, że po wprowadzeniu zestawów zabiegowych Mölnlycke oszczędność czasu wynosiła 40%–59%.

Tabela 1: Podsumowanie oszczędności czasu

Szpital Liczba wykorzystanych zestawów zabiegowych Mölnlycke Liczba operacji w ciągu roku Całkowity zaoszczędzony czas (godziny) Całkowity zaoszczędzony czas (%) Czas zaoszczędzony na przygotowanie i sprzątanie (%)
Francja 3 4199 2699 59 55
Szwecja 12 3005 2047 59 48
Niemcy 11 2785 1060 40 40
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Ilość zaoszczędzonego czasu zależy od wielu czynników: liczby stosowanych zestawów zabiegowych Mölnlycke, liczby komponentów w każdym zestawie oraz liczby zabiegów, podczas których korzystano z zestawów. Najwięcej czasu zaoszczędzono na przygotowaniu i sprzątaniu po operacji, ale oszczędności były widoczne również na innych etapach procesu.

Zaoszczędzony czas wykorzystano na różne sposoby, zależnie od indywidualnych celów poszczególnych szpitali, na przykład:

  • na przeprowadzenie dodatkowych zabiegów i zapewnianie pacjentom terminowego leczenia
    • W jednym szpitalu we Francji liczba przeprowadzanych zabiegów po wprowadzeniu zestawów wzrosła o 37%.
    • W szpitalu w Niemczech liczba zabiegów wzrosła o 18% w skali roku.
  • Szkolenie pracowników.
hidden1hidden2
Wnioski

Wyniki studium przypadku pokazują, że wprowadzając zindywidualizowane zestawy zabiegowe Mölnlycke na sale operacyjne, można zaoszczędzić znaczną ilość czasu (40–55%). Zaoszczędzony czas umożliwia wykonanie dodatkowych zabiegów. Skutki finansowe to obszar dalszych badań.

'References'

Kontakt z nami
Mölnlycke Zamknij

Potwierdzenie pracownika służby zdrowia

Informacje przedstawione na stronie, na którą masz zamiar wejść, są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia. Klikając poniższe pole, potwierdzasz, że jesteś pracownikiem służby zdrowia.