Skip to Main Content
Szukam

Wsparcie kierownictwa szpitali w celu poprawy efektywności na sali operacyjnej

Na kierownictwie w sektorze medycznym ciąży duża presja, aby zaoszczędzić czas i pieniądze. Można to osiągnąć na przykład poprzez zwiększenie wydajności na sali operacyjnej.

Kobieta chirurg na sali operacyjnej
Wspieranie efektywności na sali operacyjnej

Stojąc przed wyzwaniem coraz mniejszego budżetu szpitala, kierownicy placówek medycznych dążą do zapewnienia jak najbardziej wydajnych zabiegów, nie naruszając przy tym jakości i bezpieczeństwa.

Przygotowanie sali operacyjnej do zabiegu, a następnie posprzątanie jej, to jedne z najbardziej kosztownych i czasochłonnych zajęć.

Wyzwania, które wymagają wykorzystania coraz większych zasobów:

  • rosnąca liczba zabiegów;
  • złożony proces zakupów;
  • cięcia kosztów
  • braki kadrowe;
  • koszty nadgodzin.

Wyzwania na sali operacyjnej

Wierzymy, że skrócenie czasu poświęcanego na przygotowanie produktów do zabiegu może istotnie zwiększyć wydajność na sali operacyjnej. Tradycyjnie to pielęgniarki były odpowiedzialne za zebranie wszystkich potrzebnych wyrobów w magazynie i przygotowanie ich do zabiegu. Czasochłonne jest również pozyskiwanie komponentów: inwentaryzacja, zamawianie, przechowywanie w magazynie i transport  .

Pracownicy medyczni poświęcają dużo czasu na przygotowanie do zabiegu — w niektórych przypadkach może być to nawet 30 minut.    Nie jest również wykorzystywany pełen potencjał sal operacyjnych.

Personel spędza dużo czasu na zarządzaniu, rozpakowywaniu, inwentaryzacji i uzupełnianiu produktów medycznych, dlatego też pozostaje mu mniej czasu na zabiegi i opiekę nad pacjentami. Może to powodować niepotrzebny stres. Stres przekłada się natomiast na niezadowolenie z pracy, trudności w rekrutacji oraz na problemy z utrzymaniem utalentowanego personelu chirurgicznego.

'References'

Udostępnij w mediach społecznościowych

Kontakt z nami
Wybierz rynek 

Wybierz swój rynek 

Mölnlycke Zamknij

Potwierdzenie pracownika służby zdrowia

Informacje przedstawione na stronie, na którą masz zamiar wejść, są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia. Klikając poniższe pole, potwierdzasz, że jesteś pracownikiem służby zdrowia.