Skip to Main Content
Szukam
hidden1hidden2

Program ochrony środowiska i bezpieczeństwa

Firma Mölnlycke zobowiązuje się do prowadzenia działalności w sposób zrównoważony. Po osiągnięciu celów nie spoczywamy na laurach, ale nieustannie staramy się doskonalić. Owocem tego jest nowy program Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa zawierający jeszcze ambitniejsze cele na nadchodzące lata.

Promowanie pozytywnych stosunków pracy

Poszanowanie praw pracowniczych to podstawowa zasada zarówno w naszym Kodeksie postępowania, jak i w naszych Standardach dla dostawców. Zasada ta obejmuje prawo pracowników do swobodnego zrzeszania się w pracy i do negocjowania układów zbiorowych. Wykazujemy również zerową tolerancję dla niewolnictwa oraz wszelkich form przymusowej oraz obowiązkowej pracy. Nieustannie przypominamy dostawcom o naszych standardach, aby mieć pewność, że takie sytuacje nie będą miały miejsca.

Walka z korupcją

Jako duża firma prowadząca działalność na całym świecie musimy zachować czujność, aby zapobiegać korupcji we wszystkich naszych zakładach oraz u dostawców. Prowadzimy globalną infolinię, na którą pracownicy mogą zadzwonić, aby zgłosić przypadek korupcji, jeśli dojdzie do takiej sytuacji. Sprawdzamy wszystkie zgłoszone incydenty i podejmujemy adekwatne działania dyscyplinarne zgodne z określonymi procedurami. W razie potrzeby podejmujemy działania następcze.

Ochrona praw człowieka

Wszystkim pracownikom Mölnlycke przysługują takie same prawa człowieka oraz prawa pracownicze, bez względu na to, w którym miejscu na ziemi żyją. Nie prowadzimy interesów z żadnym dostawcą, który nie szanuje praw swoich pracowników.

Od naszych dostawców wymagamy podpisania Standardów dostawcy i w razie potrzeby poddania się kontrolom dotyczącym praw człowieka. Uprzednio oceniliśmy ponad 50% naszych głównych dostawców. Ocena ta obejmowała przestrzeganie praw człowieka zgodnie z naszym Kodeksem postępowania.

hidden1hidden2

Zaangażowanie w politykę publiczną

Bierzemy czynny udział w promowaniu dobrych praktyk w branży zaopatrzenia medycznego i opieki zdrowotnej poprzez zaangażowanie w politykę publiczną. Rozwijamy stanowiska publiczne i uczestniczymy w odpowiedzialnym lobbingu, głownie dzięki członkostwu w Eucomed, organizacji która promuje branżę urządzeń medycznych w UE, ale również jako członek następujących stowarzyszeń handlowych: AdvaMed w USA, Medical Technology Association of Australia (MTAA), Canada’s Medical Technology Companies (MEDEC) oraz Swedish Medtech.

Przestrzeganie prawa i przepisów

Doskładamy wszelkich starań, aby przestrzegać wszystkich przepisów i regulacji obowiązujących w każdym kraju, w którym prowadzimy działalność. Zatrudniamy personel odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów, aby zapewnić, że spełniamy wszystkie obowiązujące wymogi w zakresie zatrudnienia, wpływu na środowisko oraz przeciwdziałania korupcji.

Pracownicy i partnerzy zewnętrzni są zachęcani do zgłaszania się po porady i/lub do zgłaszania incydentów naszym pracownikom zajmującym się zachowaniem zgodności. W sprawach związanych z nielegalnym lub nieetycznym zachowaniem można dzwonić również na infolinię informacyjną, aby porozmawiać z kimś z zespołu składającego się z Głównego Specjalisty ds. Zachowania Zgodności, działu Zasobów Ludzkich EVP oraz z Głównego Radcy Prawnego. Zespół ten decyduje, który dział będzie najbardziej odpowiedni do zbadania i zagłębienia się w naturę każdego incydentu.

Eliminowanie pracy dzieci

Jako firma międzynarodowa zdajemy sobie sprawę, że zarówno my, jak i nasi dostawcy jesteśmy zobowiązani do czynnego eliminowania pracy dzieci, wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność. Nieustannie kontrolujemy naszych dostawców i jeśli podejrzewamy wykorzystywanie pracy dzieci, podejmujemy natychmiastowe działania, aby upewnić się, że taka sytuacja nie ma miejsca.

Kontakt z nami
Mölnlycke Zamknij

Potwierdzenie pracownika służby zdrowia

Informacje przedstawione na stronie, na którą masz zamiar wejść, są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia. Klikając poniższe pole, potwierdzasz, że jesteś pracownikiem służby zdrowia.