Skip to Main Content
Szukam

Pracujemy, aby uczynić życie lepszym

Wszystkie nasze działania mają jeden cel, jakim jest wywieranie pozytywnego, długoterminowego wpływu — na przykład poprzez opracowywanie rozwiązań dla klientów czy też polepszanie standardu życia społeczności, w których działamy.

Prowadzimy odpowiedzialną działalność w naszej fabryce rękawic Biogel® w Malezji. Mamy na uwadze efekty naszych działań
Prowadzimy odpowiedzialną działalność w naszej fabryce rękawic Biogel® w Malezji. Mamy na uwadze efekty naszych działań.

Zrównoważony rozwój to integralna część wszystkiego, co robimy

Bierzemy pod uwagę długofalowe skutki naszych działań — zarówno, gdy pomagamy pacjentom dojść do zdrowia, zmniejszamy nasz ślad środowiskowy czy też przyczyniamy się do rozwoju społeczności, w których działamy. Z naszych zasobów korzystamy ostrożnie. Gdy tylko to możliwe, redukujemy emisje i ilość produkowanych odpadów, aby chronić nasze środowisko.

Inwestujemy w naszych ludzi i pilnujemy, aby nasi dostawcy dbali o swoich pracowników. Naszą działalność prowadzimy w sposób odpowiedzialny i inwestujemy w społeczności, w których działamy — wspieramy organizacje charytatywne, które podzielają nasze cele.

Nieustannie doskonalimy się

Wierzymy, że nieustanne kontrolowanie oraz polepszanie naszego podejścia do zrównoważonego rozwoju to klucz do sukcesu. Jesteśmy sygnatariuszem UN Global Compact i przestrzegamy wytycznych Global Reporting Initiative (GRI) Index oraz OECD, które opracowano dla wielonarodowych przedsiębiorstw.

Udostępnij w mediach społecznościowych

Kontakt z nami
Wybierz rynek 

Wybierz swój rynek