Skip to Main Content
Szukam

Nasze systemy zarządzania jakością

Dysponujemy rygorystycznymi systemami zarządzania procesami, aby zapewnić niezmiennie wysoką jakość. Obowiązują nas aktualne protokoły wewnętrzne dotyczące zarządzania ryzykiem oraz przeprowadzania audytów wewnętrznych. Razem z procesami globalnymi w naszych zakładach wdrożyliśmy lokalne systemy jakości oraz wyznaczyliśmy pracowników odpowiedzialnych za lokalne zarządzanie jakością i działanie zgodne z przepisami.

Aktywnie działa też u nas system  zarządzania wydajnością dostawców  , którego celem jest monitorowanie, polepszanie i kontrolowanie ich wydajności. Regularnie przeprowadzamy też u nich audyty (w razie potrzeby są to audyty realizowane przez strony trzecie).

Kontakt z nami
Wybierz rynek 

Wybierz swój rynek