Skip to Main Content
Szukam

Program ochrony środowiska i bezpieczeństwa

Firma Mölnlycke zobowiązuje się do prowadzenia działalności w sposób zrównoważony. Po osiągnięciu celów nie spoczywamy na laurach, ale nieustannie staramy się doskonalić. Owocem tego jest nowy program Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa zawierający jeszcze ambitniejsze cele na nadchodzące lata.

Promowanie pozytywnych stosunków pracy

Poszanowanie praw pracowniczych to podstawowa zasada zarówno w naszym Kodeksie postępowania, jak i w naszych Standardach dla dostawców. Zasada ta obejmuje prawo pracowników do swobodnego zrzeszania się w pracy i do negocjowania układów zbiorowych. Wykazujemy również zerową tolerancję dla niewolnictwa oraz wszelkich form przymusowej oraz obowiązkowej pracy. Nieustannie przypominamy dostawcom o naszych standardach, aby mieć pewność, że takie sytuacje nie będą miały miejsca.

Walka z korupcją

Jako duża firma prowadząca działalność na całym świecie musimy zachować czujność, aby zapobiegać korupcji we wszystkich naszych zakładach oraz u dostawców. Prowadzimy globalną infolinię, na którą pracownicy mogą zadzwonić, aby zgłosić przypadek korupcji, jeśli dojdzie do takiej sytuacji. Sprawdzamy wszystkie zgłoszone incydenty i podejmujemy adekwatne działania dyscyplinarne zgodne z określonymi procedurami. W razie potrzeby podejmujemy działania następcze.

Ochrona praw człowieka

Wszystkim pracownikom Mölnlycke przysługują takie same prawa człowieka oraz prawa pracownicze, bez względu na to, w którym miejscu na ziemi żyją. Nie prowadzimy interesów z żadnym dostawcą, który nie szanuje praw swoich pracowników.

Od naszych dostawców wymagamy podpisania Standardów dostawcy i w razie potrzeby poddania się kontrolom dotyczącym praw człowieka. Uprzednio oceniliśmy ponad 50% naszych głównych dostawców. Ocena ta obejmowała przestrzeganie praw człowieka zgodnie z naszym Kodeksem postępowania.

Zaangażowanie w politykę publiczną

Bierzemy czynny udział w promowaniu dobrych praktyk w branży zaopatrzenia medycznego i opieki zdrowotnej poprzez zaangażowanie w politykę publiczną. Rozwijamy stanowiska publiczne i uczestniczymy w odpowiedzialnym lobbingu, głownie dzięki członkostwu w Eucomed, organizacji która promuje branżę urządzeń medycznych w UE, ale również jako członek następujących stowarzyszeń handlowych: AdvaMed w USA, Medical Technology Association of Australia (MTAA), Canada’s Medical Technology Companies (MEDEC) oraz Swedish Medtech.

Przestrzeganie prawa i przepisów

Doskładamy wszelkich starań, aby przestrzegać wszystkich przepisów i regulacji obowiązujących w każdym kraju, w którym prowadzimy działalność. Zatrudniamy personel odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów, aby zapewnić, że spełniamy wszystkie obowiązujące wymogi w zakresie zatrudnienia, wpływu na środowisko oraz przeciwdziałania korupcji.

Pracownicy i partnerzy zewnętrzni są zachęcani do zgłaszania się po porady i/lub do zgłaszania incydentów naszym pracownikom zajmującym się zachowaniem zgodności. W sprawach związanych z nielegalnym lub nieetycznym zachowaniem można dzwonić również na infolinię informacyjną, aby porozmawiać z kimś z zespołu składającego się z Głównego Specjalisty ds. Zachowania Zgodności, działu Zasobów Ludzkich EVP oraz z Głównego Radcy Prawnego. Zespół ten decyduje, który dział będzie najbardziej odpowiedni do zbadania i zagłębienia się w naturę każdego incydentu.

Eliminowanie pracy dzieci

Jako firma międzynarodowa zdajemy sobie sprawę, że zarówno my, jak i nasi dostawcy jesteśmy zobowiązani do czynnego eliminowania pracy dzieci, wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność. Nieustannie kontrolujemy naszych dostawców i jeśli podejrzewamy wykorzystywanie pracy dzieci, podejmujemy natychmiastowe działania, aby upewnić się, że taka sytuacja nie ma miejsca.

Kontakt z nami
Wybierz rynek 

Wybierz swój rynek